Διεύθυνση & Ιδιοκτησία
 Κωνσταντίνος Δανός • k.danos@didee.gr

 

Επιμέλεια & Συντονισμός παραγωγής
Ιωάννης Μεκιάμης

 

Φωτογράφοι
Ιωσήφ Αλεξιάδης, Αγγελική Καλαμαρά, Κωνσταντίνος Σοφικίτης, Πέτρος Σοφικίτης, Aντώνης Καβαλιεράτος, Βασιλική Παπακωνσταντίνου, Βασίλης Νικολόπουλος, Kωνσταντίνος Παπαδημητρίου

 

Ειδικοί συνεργάτες
Δημήτρης Πέππας, Μαριτίνα Χαλβατζή

 

Συντακτική ομάδα
 Κωνσταντίνα Γκολφομήτσου, Μαριέττα Κοντοστάνου, Κατερίνα Καρσιώτη, Μαίρη Ρετσίνα, Μαρία Ροδίτη, Ροδάνθη Ταβλαδωράκη

 

Συνεργάτες παραγωγών
Μαργετίνα Νεοφύτου, Παναγιώτης Καρακάσης, Romina, Δημήτρης Στράτος

 

Οικονομικοί Σύμβουλοι/Λογιστήριο: CHRYSANTHIS Law and Accounting Firm
Μάχης Αναλάτου 52, Νέος Κόσμος, 117 44 Αθήνα

 

Νομικός Σύμβουλος: Γιούλη Χρυσάνθη
Μάχης Αναλάτου 52, Νέος Κόσμος, 117 44 Αθήνα

INSTAGRAM
FOLLOW DIDEE