Τα 16 dots της Μίνας Μπιράκου

Η Μίνα Μπιράκου, η editorial director του ONEMAN & LADYLIKE, απαντά σε 16 dots που αφορούν την προσωπικότητά της.


•  Your trip: Road trip in Italy – Los Angeles  
•  Your book: Lord of the Flies 
•  Your moto: There is no one alive who is you-er than you  
•  Your song: Whole lotta love – Led Zeppelin & At last – Etta James 
•  Your colour: Midnight Blue  
•  Your series: Sopranos  
•  Your drink: Coffee
•  Your item: My iPhone
•  Your food: Seafood, everything Japanese  
•  Your moment of the day: Sunrise when everyone is still asleep, except from my cats 
•  Your spot: Karras, Kimolos  
•  Your town: NYC 
•  Your season: Early Summer
•  Your favorite characteristic on others: Wit  
•  Your flower: Peonies  
•  Your designer: Phoebe Philo, Hedi Slimane for Celine, Pierpaolo Piccioli for Valentino


#16DotsByDidee

More Stories
419793 1
Willem Dafoe: O αντισυμβατικός του Hollywood