Τα 16 dots του Κοσμά Κουμιανού

Ο portrait & fashion photographer Κοσμάς Κουμιανός απαντά στα 16 dots της καθημερινότητάς του.


•  Your trip: All over the earth  
•  Your book: Chicken soup for the soul
•  Your moto: It’s nice to be important but it’s more important to be nice
•  Your song: Baz Luhrmann – Everybody’s free to wear sunscreen 
•  Your colour: Black
•  Your series: Friends
•  Your drink: Monkey 47 & soda 
•  Your item: Motorcycle
  Your food: Lobster
•  Your moment of the day: Riding one of my motorcycles wherever
•  Your spot: My studio
•  Your town: NY
•  Your season: Summer
•  Your favorite characteristic on others: Kindness 
•  Your flower: Cherry Blossom
•  Your designer: Tom Ford


#16DotsByDidee

More Stories
louis vuitton 1 d2IQ7 1
Η cruise συλλογή του οίκου Louis Vuitton για το 2023