Φωτογραφίες: Ioanna Roufopoulou / Erieta Attali

Πηγή: Block 722