Έξυπνη καμπάνια που προτρέπει για διακοπή του καπνίσματος

Είναι γνωστό πως οι συνέπειες του καπνίσματος στον οργανισμό είναι βλαβερές. Ωστόσο οι καπνιστές επιμένουν να ενδίδουν στον εθισμό τους, ίσως χωρίς να αναλογίζονται το μέλλον της υγείας τους. Ένας γραφίστας λοιπόν, αποφάσισε να ευαισθητοποιήσει σχετικά με το ζήτημα αυτό δημιουργώντας μια έξυπνη καμπάνια. Σύμφωνα με το γραφίστα και δημιουργό της καμπάνιας με όνομα “Tobacco Teeth”Miroslav Vujovic«Έχω δημιουργήσει τη συγκεκριμένη εκστρατεία ως παράδειγμα μιας εκστρατείας, με στόχο την ευαισθητοποίηση των καπνιστών σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες του καπνού». Η εκστρατεία είναι πολύ έξυπνη, αφού πρόκειται για ένα πακέτο που απεικονίζει μια κοπέλα και μόλις ο καπνιστής πάρει ένα τσιγάρο, η κοπέλα χάνει ένα δόντι. Τι θα ήταν πιο άμεσο από αυτό για να αφυπνίσει τον καπνιστή;

2-863-86

Your email address will not be published. Required fields are marked *

INSTAGRAM
FOLLOW DIDEE